dimarts, 12 de novembre de 2013

Plantar All / Grow Garlic


All es una verdura esencial en la cuina i realment es supermega fàcil de plantar tant en jardins con en pots.
També l'all te una gran avantatge d'actuar contra plagues, per tant, es molt beneficiós plantar alls entre les favorites verdures de les plagues com lletuga o zafanória.

Garlic is a basic vegetable in the kitchen and it´s supereasy to grow either in pots or gardens.

Also, garlic has the great advantage to act as pest, therefore it´s a good idea to plant it with the favourite garden plants like lettuce or carrots.Descripció
Allium sativum es una planta bulb i ve de la familia de la ceba (Alliacea).
Els seus orígens del aill son les àrees seques i montanyoses, com Àsia Central. La planta te fulles verdoses i les flors son blanques en forma de campaneta. 
Description 
Allium Sativum is a bulb plant that comes from the onion family (Alliacea).
There origins are dry and montain areas, like Central Asia. The plant has green leaves and bell shaped white flowers.Quan plantar:
A finals de la tardor/principis de l'hinvern (Octubre a Febrer, depenent de l'àrea on tu vius).
When to plant:
At the end of autum/ begining of winter (October to February)Que necessites:What you need:
All: realment pots utilitzar qualsevol dent d'all de qualsevol supermercat pero tindrás millor resultats si els compres d'una tenda especialitzada. Jo vaig comprar All "Marco", que te un sabor fort.
Garlic: you could use any garlic from any supermarket, really. But you will have better results if you buy from a garden centre. I bought Garlic "Marco" strong flavour.
Lloc: Tant en el jardi com en pots solejat amb el sol al sud. Jo els vaig posar en el meu potblau
Location: either garden or pots, fully sunny, facing the south. I planted my in my big blue pot.
Terra: pensa que les àrees montanyoses i seques son també rocoses per tant si plantes els alls en un pot posa mitat compost mitat arena o sorra i el macetar deu de tindre un bon dreinatge. Si plantes al jardí afegeix sorraa la terra.
Soil: think mountains and  dry areas have rocks therefore fill the pot half with compost half with grit and if you use the garden add grit to the soil. The pot needs to be well draines.

Mètode
Separa les dents del bulb, planta la part plana en la terra 5cm de profunditat i 15cm separats l'un de l'altre. Regar les dents quan la terra estiga molt seca.
Els brots apareixeran en primavera i els alls es poden menjar una volta les fulles tinguin color marró.
Method:
Separate the cloves from the bulb, plant the flat bit of the cove in the soil, 5cm deep and 15cm apart. Water when the soil is too dry.
Sprouts show in spring and the garlic can be eaten when the leaves go brown.

dimarts, 5 de novembre de 2013

November/Novembre

. Plantar arbres i arbustes amb arrel nua.
. Plant bare-rooted shrubs and trees.

. Plantar bulbs de tulips avans de que el fi de mes arrive, si es possible.
. Plant tulip bulbs before the end of the month, if possible.

. Plantar moreres entre Novembre i Març (p.e. després e que les fulles hajen caigut) si les plantes en el sol de terra, si les plantes en testes es millor en primavera.
. Plant blueberries between November and March (i.e. after the leaves have fallen) if you are planting them in the ground, if you are planting them in containers it´s best in the spring time.

. All es millor plantar a finals de la Tardor o principis de l'hinvern; la norma general es plantar les dents d'all avans de Nadal.
.Garlic is best planted in late autumn or early winter; the general rule of thumb is to plant cloves before Christmas.

. Create un prat petit.
.Create a little meadow.

. Amontona torba escorça finament polvoritzada al voltant de les corones de fucsies permanents i altres pantes que puguin sufrir de les gelades d'hinvern.
. Mound peat or finely pulverized bark around  the crowns of permanent fuchsias and other plants that may suffer from the winter frost.

. Tallar la gespa. Netejar i greixar la talladora de gespa avans de guardar durant els mesos d'hinvern.
. Complete law mowing. Clean and oil the mower before putting it away during winter months. 

. Fes motlle de full amb fulles que es cauen dels arbres, recopila fulles del teu jardí o parc.
. Make leafmould from fallen leaves, collect leaves from your garden or local park.

. Comprovar les caixes de fruita per assegurar-se que estan protegides contra les activitats d'hivern dels pinsans i altres ocells que mengen brots.
. Check the fruit boxes are protected against winter activities of finches and other bud eating birds.

. Revisar totes les estaquespales de valles i altres suports avans de que les tempestats d'hinvern arriven.
. Check all stakes, fences and other supports before winter storms arrive.

. Ajusta plàstic de bombolla o un altre material aïllant en els hivernacles i  asegurat que els equips de calefacció d'hivernacles està funcionant satisfactòriament.
. Fit bubble plastic o other insulating material in the greenhouses and make sure the heating equipment is working adequately.

. Neteja i desinfecta els hinvernacles.
. Clean and disinfect the green houses.


dijous, 31 d’octubre de 2013

How to make a Halloween wreath / Com fer una corona per a Halloween


Les corones son fàcil de fer i serveixen per decorar la porta de la teva casa, depenent de l'ocasió es poden ornamentar d'una forma u altra, aquí vos mostre com fer una corona per a Halloween.

Wreaths are easy to make and they can decorate your home´s door, wreaths can be ornamented depending on the special occasion, here I show how to make a Halloween wreath.

Vosaltres necessitareu :You will need:

Branques flexibles ( com el salze o l'arbre de fulla de llorer ) un metre o dos metres de llarg ( jo he utilitzat tres branques)
Flexible branches (like willow tree or bay leave tree) one meter or two meter long (I used three)
Una gran quantitat de branques amb fulles verdes de diferents mides ( jo vaig usar heura )
A great amount of green leaves in there branches of different sizes (I used Ivy)
Mini carbasses/Mini  pumpkins


Un rotllo de filferro prim/A roll of thin wire
Una cullera/A spoon
Un ganivet /A knife
Un punxa/A skewer
Tisores forts o tisores de podar/Strong scissors or secateurs. .
Una vela de pastel d'aniversari partida a la meitat/ A birthday cake candle cut in halfMètode :/ Method:

Fer la base de la corona/ Making the base of the wreath


Fes un cercle de diàmetre 10cm/6inches amb les branques flexibles/ Shape the branches in a 10cm/6inches diameter circle,

Embolica les branques en aquest cercle/ keep wrapping the branches in this circle,

Es pot asegurar el cercle o be ficant les puntes de les rames en el cercle o be lligant amb el filferro en quatre llocs del cercle. / you can secure the circle or by tucking in the edges of the branches in the circle or by knotting with wire in four places.
Preparació de la carbassa/Preparing the pumpkin

                     

Amb el ganivet es talla la part superior de la carbassa per fer una tapa/ With the knife cut the top of the pumpkin to make a lid.Amb la cullera es buida l'interior de la carbassa/With the spoon empty the inside of the pumpkin.                           

Amb el gavinet es fan les formes desitjades, jo vaig fer una cara fantasmagòrica/ With the knife shape the patterns, I made a spooky face.                                                                 

Amb el pinxo fer dos forats a la part inferior de la carabassa (aquests són per assegurar la carbassa amb el filferro a la corona )/With the skewer make two holes at the bottom of the pumkin (these are to secure the pumpkin with wire on the wreath)


Decoració de la corona/Decorating the wreathPrimer tria les branques verdes que t'agraden més i després lliga junts amb el filferro en una esquineta/ First pick the green branches you like more and tied them together from one edge.A continuació, escolliu on els vols lligar a la corona , jo els vaig posar a la cantonada superior /.Then choose where to tied them on the wreath, I put them in the top corner.


En segon lloc tria on posar la carbassa ( jo le posat a la part inferior )/Second chose where to put the pumpkin (I put it in the bottom corner)


En tercer lloc fer un llaç amb filferro a la part superior per després poder penjar-la a la porta /Third make a loop with wire on the top for hunging on the door later .

Per últim inseriu la vela dins de la carabassa,/ finally insert the candle inside the pumpkin.


            

dimarts, 16 d’abril de 2013

SAFFRON SAFRÀ

La flor del safrà mai, mai , mai faltarà en el meu jardí, es petita de 15 cm d'altura, els colors van desde ben càlids fins ben gelats conseguint que el jardí ens alegre la vista.
The saffron crocus never, ever will lack in my garden, it´s a small plant, (15 cm heigh), the colors expand from warm to cold achieving a happy view in my garden.
 Les flors acomencen a apareixtre a finals d'invern i les meves encara estan decorant el jardí.
The flowers blossom at the end of winter and beginning of spring, mine are still decorating the garden.
Aquest any he optat per Crocus sativus de color morat i lila, es veu tan bonic, aquí vos pose una foto del meu jardí d'avuí.
This year I choose to plant Crocus sativus dark and light purple, it looks so pretty, I show you with a photo from today.
El millor d'aquestes flors es que son molt fàcil de creixtre , jo les plant en Jun, Juliol i Agost.
The best of theses plants: very easy to grow, I plant them Jun, July and August.Nom: Crocus savita, la flor de safrà
Origen: Europa , Mediterrani i Àsia-central
Origen: Europa , Mediterrani and Àsia-central
Llum: Solejat
Site: All need sun if flowers are to open properly.
Perenne
Perennial
Terra: moderadament fèrtil amb dreinatge
Soil: Well-drained, moderately fertile.
Cultivació: plantar en estui a partir d'Agost
Cultivation: Plant corms of autumn-blooming sorts in summer, those of winter and spring sorts in early autumn
Altura: 8 cm
Height: 8cm
Floreix: Febrer i Març
Flowers: Febrer i Març
Nota: atrau pol.linitzadors

Siga la forma en la que plantes aquestes flors (testa o terra), asegurate que els bulbs estan plantats a una profunditat de 15 cm i separats l'uns dels altres de 10 cm, per a que es puguen reproduir "a las anchas"
Whether you are planting in the ground or in pots, make sure the corms are about 15cm deep and 10cm apart, so that they can bulk up and reproduce.
Primer rega-les freqüentment però en Septembre poden estar més o menys secs, aixina les raïls creixtran més fortes.
After an initial watering in, you can keep them dryish until Septemer, when they´ll need some water to get the roots growing strongly.
Si tens el valor d'amasacrar les flors per aconsguir safrà, agafales amb cuidaet i arranca els filaments. 
If you can bear to massacre the flowers for saffron, pick them and carefully remove the stigmas. 
Deixalos que es sequen en un lloc calentet per una setmana i després podeu fer vos un te o usarlos en la cuina.
Leave them to dry in a warm place for about a week and later use them in tea or food.


Propietats curatives: Healing properties:

Restrega el safrà en les encies del xiquet quan li estan eixint les primeres dents per a calmar el dolor.
Rub the saffron on the childre´s gums when teething to sooth the pain.
Per a la regla feste un te o llet calenteta amb safrà
For period pains have a tea or warm milk with saffron
També ve be´com analstegic i tónic.
Also it can be used as anastelgic and tonic
Ajuda la digestió, el fetge i la circulació
It helps digestion, liver and circulation.

Per a menjar: To eat:

Com ja sabreu la paella valencia porta safrà, però fijate que jo mai he posat safrà a la meua paella.
As you all know valencian paella has saffron, the funny thing is I don´t use it in my paella.
Durant la meva època de cuina india vaig fer gelat de safrà, mmmmm que bò, la receta era:
However when I had my indian cousine face I made this delicious saffron ice cream.

100 grams de sucre
 • 100 grams sugar
 • 4 yemes d'ou
 • 4.egg yolks 
  • 250 ml de llet
 • 250 ml 
 • milk
    • 250 ml de nata de montar
 • 250 ml double cream 
      • 1 cullareta de safrà (ben plena)
      • 1
   teaspoon saffron (a good, loosely heaped teaspoon)


1. Batre les yellmes d'ou amb el sucre fins a que estiga sua i cremòs
 1. Beat the egg yolks and sugar together until smooth and creamy.
 2. Amb un morter xapica el safrà, posa la mitad del polvo en la llet i calenta fins a punt de bollir
    1. Grind most of the saffron in a mortar and pestle, and put half of the powder into the milk, and heat until boiling point.
 3. Batre la llet amb l'ou i sucre i torna a possar a foc lleuger fins que espese, ves menejant per a que no se pegue. Saca del foc i mescla amb la nata. Afegeix la resta del safrà. Deixa que es gele.
 4. Pour the boiling milk into the beaten yolk/sugar mixture while continuously beating, and then return to the pan. Continue to warm on low heat until thickened, carefully stirring all the while  .Pour the mixture into jug of cream, mix it briefly. Add the rest of the saffron powder. Just let it sit until it's cool.
 5. Posa la mescla en el congelador en un conteneor sense tapa , meneja cada mig hora
 6. Leave in the freezer in an uncovered pot and stir every 30 minutes
Posar el volumen i disfruteu el vídeo amb la cançoneta de Manu Chao
Put the volumen on and enjoy Manu´s Chao song