dijous, 31 d’octubre de 2013

How to make a Halloween wreath / Com fer una corona per a Halloween


Les corones son fàcil de fer i serveixen per decorar la porta de la teva casa, depenent de l'ocasió es poden ornamentar d'una forma u altra, aquí vos mostre com fer una corona per a Halloween.

Wreaths are easy to make and they can decorate your home´s door, wreaths can be ornamented depending on the special occasion, here I show how to make a Halloween wreath.

Vosaltres necessitareu :You will need:

Branques flexibles ( com el salze o l'arbre de fulla de llorer ) un metre o dos metres de llarg ( jo he utilitzat tres branques)
Flexible branches (like willow tree or bay leave tree) one meter or two meter long (I used three)
Una gran quantitat de branques amb fulles verdes de diferents mides ( jo vaig usar heura )
A great amount of green leaves in there branches of different sizes (I used Ivy)
Mini carbasses/Mini  pumpkins


Un rotllo de filferro prim/A roll of thin wire
Una cullera/A spoon
Un ganivet /A knife
Un punxa/A skewer
Tisores forts o tisores de podar/Strong scissors or secateurs. .
Una vela de pastel d'aniversari partida a la meitat/ A birthday cake candle cut in halfMètode :/ Method:

Fer la base de la corona/ Making the base of the wreath


Fes un cercle de diàmetre 10cm/6inches amb les branques flexibles/ Shape the branches in a 10cm/6inches diameter circle,

Embolica les branques en aquest cercle/ keep wrapping the branches in this circle,

Es pot asegurar el cercle o be ficant les puntes de les rames en el cercle o be lligant amb el filferro en quatre llocs del cercle. / you can secure the circle or by tucking in the edges of the branches in the circle or by knotting with wire in four places.
Preparació de la carbassa/Preparing the pumpkin

                     

Amb el ganivet es talla la part superior de la carbassa per fer una tapa/ With the knife cut the top of the pumpkin to make a lid.Amb la cullera es buida l'interior de la carbassa/With the spoon empty the inside of the pumpkin.                           

Amb el gavinet es fan les formes desitjades, jo vaig fer una cara fantasmagòrica/ With the knife shape the patterns, I made a spooky face.                                                                 

Amb el pinxo fer dos forats a la part inferior de la carabassa (aquests són per assegurar la carbassa amb el filferro a la corona )/With the skewer make two holes at the bottom of the pumkin (these are to secure the pumpkin with wire on the wreath)


Decoració de la corona/Decorating the wreathPrimer tria les branques verdes que t'agraden més i després lliga junts amb el filferro en una esquineta/ First pick the green branches you like more and tied them together from one edge.A continuació, escolliu on els vols lligar a la corona , jo els vaig posar a la cantonada superior /.Then choose where to tied them on the wreath, I put them in the top corner.


En segon lloc tria on posar la carbassa ( jo le posat a la part inferior )/Second chose where to put the pumpkin (I put it in the bottom corner)


En tercer lloc fer un llaç amb filferro a la part superior per després poder penjar-la a la porta /Third make a loop with wire on the top for hunging on the door later .

Per últim inseriu la vela dins de la carabassa,/ finally insert the candle inside the pumpkin.