dimarts, 16 d’abril de 2013

SAFFRON SAFRÀ

La flor del safrà mai, mai , mai faltarà en el meu jardí, es petita de 15 cm d'altura, els colors van desde ben càlids fins ben gelats conseguint que el jardí ens alegre la vista.
The saffron crocus never, ever will lack in my garden, it´s a small plant, (15 cm heigh), the colors expand from warm to cold achieving a happy view in my garden.
 Les flors acomencen a apareixtre a finals d'invern i les meves encara estan decorant el jardí.
The flowers blossom at the end of winter and beginning of spring, mine are still decorating the garden.
Aquest any he optat per Crocus sativus de color morat i lila, es veu tan bonic, aquí vos pose una foto del meu jardí d'avuí.
This year I choose to plant Crocus sativus dark and light purple, it looks so pretty, I show you with a photo from today.
El millor d'aquestes flors es que son molt fàcil de creixtre , jo les plant en Jun, Juliol i Agost.
The best of theses plants: very easy to grow, I plant them Jun, July and August.Nom: Crocus savita, la flor de safrà
Origen: Europa , Mediterrani i Àsia-central
Origen: Europa , Mediterrani and Àsia-central
Llum: Solejat
Site: All need sun if flowers are to open properly.
Perenne
Perennial
Terra: moderadament fèrtil amb dreinatge
Soil: Well-drained, moderately fertile.
Cultivació: plantar en estui a partir d'Agost
Cultivation: Plant corms of autumn-blooming sorts in summer, those of winter and spring sorts in early autumn
Altura: 8 cm
Height: 8cm
Floreix: Febrer i Març
Flowers: Febrer i Març
Nota: atrau pol.linitzadors

Siga la forma en la que plantes aquestes flors (testa o terra), asegurate que els bulbs estan plantats a una profunditat de 15 cm i separats l'uns dels altres de 10 cm, per a que es puguen reproduir "a las anchas"
Whether you are planting in the ground or in pots, make sure the corms are about 15cm deep and 10cm apart, so that they can bulk up and reproduce.
Primer rega-les freqüentment però en Septembre poden estar més o menys secs, aixina les raïls creixtran més fortes.
After an initial watering in, you can keep them dryish until Septemer, when they´ll need some water to get the roots growing strongly.
Si tens el valor d'amasacrar les flors per aconsguir safrà, agafales amb cuidaet i arranca els filaments. 
If you can bear to massacre the flowers for saffron, pick them and carefully remove the stigmas. 
Deixalos que es sequen en un lloc calentet per una setmana i després podeu fer vos un te o usarlos en la cuina.
Leave them to dry in a warm place for about a week and later use them in tea or food.


Propietats curatives: Healing properties:

Restrega el safrà en les encies del xiquet quan li estan eixint les primeres dents per a calmar el dolor.
Rub the saffron on the childre´s gums when teething to sooth the pain.
Per a la regla feste un te o llet calenteta amb safrà
For period pains have a tea or warm milk with saffron
També ve be´com analstegic i tónic.
Also it can be used as anastelgic and tonic
Ajuda la digestió, el fetge i la circulació
It helps digestion, liver and circulation.

Per a menjar: To eat:

Com ja sabreu la paella valencia porta safrà, però fijate que jo mai he posat safrà a la meua paella.
As you all know valencian paella has saffron, the funny thing is I don´t use it in my paella.
Durant la meva època de cuina india vaig fer gelat de safrà, mmmmm que bò, la receta era:
However when I had my indian cousine face I made this delicious saffron ice cream.

100 grams de sucre
 • 100 grams sugar
 • 4 yemes d'ou
 • 4.egg yolks 
  • 250 ml de llet
 • 250 ml 
 • milk
    • 250 ml de nata de montar
 • 250 ml double cream 
      • 1 cullareta de safrà (ben plena)
      • 1
   teaspoon saffron (a good, loosely heaped teaspoon)


1. Batre les yellmes d'ou amb el sucre fins a que estiga sua i cremòs
 1. Beat the egg yolks and sugar together until smooth and creamy.
 2. Amb un morter xapica el safrà, posa la mitad del polvo en la llet i calenta fins a punt de bollir
    1. Grind most of the saffron in a mortar and pestle, and put half of the powder into the milk, and heat until boiling point.
 3. Batre la llet amb l'ou i sucre i torna a possar a foc lleuger fins que espese, ves menejant per a que no se pegue. Saca del foc i mescla amb la nata. Afegeix la resta del safrà. Deixa que es gele.
 4. Pour the boiling milk into the beaten yolk/sugar mixture while continuously beating, and then return to the pan. Continue to warm on low heat until thickened, carefully stirring all the while  .Pour the mixture into jug of cream, mix it briefly. Add the rest of the saffron powder. Just let it sit until it's cool.
 5. Posa la mescla en el congelador en un conteneor sense tapa , meneja cada mig hora
 6. Leave in the freezer in an uncovered pot and stir every 30 minutes
Posar el volumen i disfruteu el vídeo amb la cançoneta de Manu Chao
Put the volumen on and enjoy Manu´s Chao song