dimarts, 12 de novembre de 2013

Plantar All / Grow Garlic


All es una verdura esencial en la cuina i realment es supermega fàcil de plantar tant en jardins con en pots.
També l'all te una gran avantatge d'actuar contra plagues, per tant, es molt beneficiós plantar alls entre les favorites verdures de les plagues com lletuga o zafanória.

Garlic is a basic vegetable in the kitchen and it´s supereasy to grow either in pots or gardens.

Also, garlic has the great advantage to act as pest, therefore it´s a good idea to plant it with the favourite garden plants like lettuce or carrots.Descripció
Allium sativum es una planta bulb i ve de la familia de la ceba (Alliacea).
Els seus orígens del aill son les àrees seques i montanyoses, com Àsia Central. La planta te fulles verdoses i les flors son blanques en forma de campaneta. 
Description 
Allium Sativum is a bulb plant that comes from the onion family (Alliacea).
There origins are dry and montain areas, like Central Asia. The plant has green leaves and bell shaped white flowers.Quan plantar:
A finals de la tardor/principis de l'hinvern (Octubre a Febrer, depenent de l'àrea on tu vius).
When to plant:
At the end of autum/ begining of winter (October to February)Que necessites:What you need:
All: realment pots utilitzar qualsevol dent d'all de qualsevol supermercat pero tindrás millor resultats si els compres d'una tenda especialitzada. Jo vaig comprar All "Marco", que te un sabor fort.
Garlic: you could use any garlic from any supermarket, really. But you will have better results if you buy from a garden centre. I bought Garlic "Marco" strong flavour.
Lloc: Tant en el jardi com en pots solejat amb el sol al sud. Jo els vaig posar en el meu potblau
Location: either garden or pots, fully sunny, facing the south. I planted my in my big blue pot.
Terra: pensa que les àrees montanyoses i seques son també rocoses per tant si plantes els alls en un pot posa mitat compost mitat arena o sorra i el macetar deu de tindre un bon dreinatge. Si plantes al jardí afegeix sorraa la terra.
Soil: think mountains and  dry areas have rocks therefore fill the pot half with compost half with grit and if you use the garden add grit to the soil. The pot needs to be well draines.

Mètode
Separa les dents del bulb, planta la part plana en la terra 5cm de profunditat i 15cm separats l'un de l'altre. Regar les dents quan la terra estiga molt seca.
Els brots apareixeran en primavera i els alls es poden menjar una volta les fulles tinguin color marró.
Method:
Separate the cloves from the bulb, plant the flat bit of the cove in the soil, 5cm deep and 15cm apart. Water when the soil is too dry.
Sprouts show in spring and the garlic can be eaten when the leaves go brown.

dimarts, 5 de novembre de 2013

November/Novembre

. Plantar arbres i arbustes amb arrel nua.
. Plant bare-rooted shrubs and trees.

. Plantar bulbs de tulips avans de que el fi de mes arrive, si es possible.
. Plant tulip bulbs before the end of the month, if possible.

. Plantar moreres entre Novembre i Març (p.e. després e que les fulles hajen caigut) si les plantes en el sol de terra, si les plantes en testes es millor en primavera.
. Plant blueberries between November and March (i.e. after the leaves have fallen) if you are planting them in the ground, if you are planting them in containers it´s best in the spring time.

. All es millor plantar a finals de la Tardor o principis de l'hinvern; la norma general es plantar les dents d'all avans de Nadal.
.Garlic is best planted in late autumn or early winter; the general rule of thumb is to plant cloves before Christmas.

. Create un prat petit.
.Create a little meadow.

. Amontona torba escorça finament polvoritzada al voltant de les corones de fucsies permanents i altres pantes que puguin sufrir de les gelades d'hinvern.
. Mound peat or finely pulverized bark around  the crowns of permanent fuchsias and other plants that may suffer from the winter frost.

. Tallar la gespa. Netejar i greixar la talladora de gespa avans de guardar durant els mesos d'hinvern.
. Complete law mowing. Clean and oil the mower before putting it away during winter months. 

. Fes motlle de full amb fulles que es cauen dels arbres, recopila fulles del teu jardí o parc.
. Make leafmould from fallen leaves, collect leaves from your garden or local park.

. Comprovar les caixes de fruita per assegurar-se que estan protegides contra les activitats d'hivern dels pinsans i altres ocells que mengen brots.
. Check the fruit boxes are protected against winter activities of finches and other bud eating birds.

. Revisar totes les estaquespales de valles i altres suports avans de que les tempestats d'hinvern arriven.
. Check all stakes, fences and other supports before winter storms arrive.

. Ajusta plàstic de bombolla o un altre material aïllant en els hivernacles i  asegurat que els equips de calefacció d'hivernacles està funcionant satisfactòriament.
. Fit bubble plastic o other insulating material in the greenhouses and make sure the heating equipment is working adequately.

. Neteja i desinfecta els hinvernacles.
. Clean and disinfect the green houses.