dimarts, 5 de novembre de 2013

November/Novembre

. Plantar arbres i arbustes amb arrel nua.
. Plant bare-rooted shrubs and trees.

. Plantar bulbs de tulips avans de que el fi de mes arrive, si es possible.
. Plant tulip bulbs before the end of the month, if possible.

. Plantar moreres entre Novembre i Març (p.e. després e que les fulles hajen caigut) si les plantes en el sol de terra, si les plantes en testes es millor en primavera.
. Plant blueberries between November and March (i.e. after the leaves have fallen) if you are planting them in the ground, if you are planting them in containers it´s best in the spring time.

. All es millor plantar a finals de la Tardor o principis de l'hinvern; la norma general es plantar les dents d'all avans de Nadal.
.Garlic is best planted in late autumn or early winter; the general rule of thumb is to plant cloves before Christmas.

. Create un prat petit.
.Create a little meadow.

. Amontona torba escorça finament polvoritzada al voltant de les corones de fucsies permanents i altres pantes que puguin sufrir de les gelades d'hinvern.
. Mound peat or finely pulverized bark around  the crowns of permanent fuchsias and other plants that may suffer from the winter frost.

. Tallar la gespa. Netejar i greixar la talladora de gespa avans de guardar durant els mesos d'hinvern.
. Complete law mowing. Clean and oil the mower before putting it away during winter months. 

. Fes motlle de full amb fulles que es cauen dels arbres, recopila fulles del teu jardí o parc.
. Make leafmould from fallen leaves, collect leaves from your garden or local park.

. Comprovar les caixes de fruita per assegurar-se que estan protegides contra les activitats d'hivern dels pinsans i altres ocells que mengen brots.
. Check the fruit boxes are protected against winter activities of finches and other bud eating birds.

. Revisar totes les estaquespales de valles i altres suports avans de que les tempestats d'hinvern arriven.
. Check all stakes, fences and other supports before winter storms arrive.

. Ajusta plàstic de bombolla o un altre material aïllant en els hivernacles i  asegurat que els equips de calefacció d'hivernacles està funcionant satisfactòriament.
. Fit bubble plastic o other insulating material in the greenhouses and make sure the heating equipment is working adequately.

. Neteja i desinfecta els hinvernacles.
. Clean and disinfect the green houses.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada