dijous, 21 de març de 2013

dimecres, 13 de març de 2013

Flors de Març / March Flowers
Dibuix per Mara
Nom: Junquillo, Narcissus 

Name: Daffofil, Narcissus
Origen:Europa del sur  i Algeria
Origen: South Europe and Algeria
Llum: mig solejat
Site: Sun or part shade
Perenne
Perennial
Terra: amb bon dreinatge
Soil: Well-drained but moisture-retentive
Cultivació: plantar en Agost, Septembre,Octobre i Novembre
Cultivation: Plant in autumn, the earlier the better.
Altura:35 cm
Height: 35cm
Floreix: Febrer i Març
Flowers: Febrer i Març


Dibuix per Mara

Origen: Europa , Mediterrani i Àsia-central
Origen: Europa , Mediterrani and Àsia-central
Llum: Solejat
Site: All need sun if flowers are to open properly.
Perenne
Perennial
Terra: moderadament fèrtil amb dreinatge
Soil: Well-drained, moderately fertile.
Cultivació: plantar en estui a partir d'Agost
Cultivation: Plant corms of autumn-blooming sorts in summer, those of winter and spring sorts in early autumn
Altura: 8 cm
Height: 8cm
Floreix: Febrer i Març
Flowers: Febrer i Març
Nota: atrau pol.linitzadors
Note: atracts pollinator

Dibuix per Mara

Nom: Galanthus Flore Pleno, la Nevadilla
Name: Galanthus Flore Pleno, Double snowdrops
Origen: Europa i Àsia de l'este
Origen: Europa and Àsia-east
Llum: Solejat o parcialment en sombra
Site: Sunny location is best, though a little shade is tolerated.
Perenne
Perennial
Terra: que pugui retenir l'huimitat amb bon dreinatge
Soil: Well-drained, preferably not too rich.
Cultivació:plantar en Agost, September, Octubre i Novembre. Poda els capulls mors a principis d'hinvern. Alimenta mb matèria orgància en primavera.
Cultivation: Plant corms from autumn to spring. Cut down dead stems in early winter. Mulch with organic matter in spring.
Altura: 15 cm
Height: 15cm
Floreix: Febrer i Març
Flowers: Febrer i Març

                             

Nom: Bellis perennis, Margarida de los prados
Name: Bellis perennis, Daisy 
Origen: Europa, Mort d'âfrica, Nort amèrica i Asia
Origen: Europe, North Africa, North America and Asia
Llum: Soletjat però pot tolerar la sombra
Site: Full sun but do tolerably well in shade
Perenne
Perennial 
Terra: Cualsevol, les plantes més grans prefereixen una terra dura.
Soil: Almost any; bigger plants prefer heavy soil
Cultivació: Plantar en Octubre i desferse de la planta desprñes de floreixtre.
Cultivation: Plant in October and discard after they flower the following spring
Altura: 7.5 a 10 cm
Height: 7.5 a 10 cm
Floreix: Febrer a Juni
Flowers: February to June

Nom: Primulaceae, Prímula
Name: Primulaceae, Primula
Origen: Europa, Àsia, Àfrica, nord i sud Amèrica
Origen: Europe, Asia, Africa and north&south America.
Llum: Solejat i `parcialment sombrejat
Site: Primrose and cowslip types will grow in full sum or part shade. 
Anual, perenne i bianual
Annual, perennial and biennials.
Terra: lliure de dreinatge amb molta matèria orgànica
Soil: free draining with plenty of organic matter.
Cultivació: Son molt fàcil pero necesiten dividirse cada uns quants anys immediatament després de floreixtre.
Cultivation: Are easy going but need dividing every few years immediately after floweing
Altura: 15 cm
Height: 15cm
Floreix: Febrer a Juni
Flowers: February to June

Aprofitant que està nevant i no puc fer molt en el jardí, he decidit admirar les flors que estan brotant de la neu, aquí vos deixe unes fotos per a que vegeu lo bonico que està el jardí.

This beautiful snowy day doesn´t let me do my gradening tasks instead I´m admiring all the flowers coming out of the snow, here I share some photos with you to show my pretty garden.

Petunies, crocus i margarides en el meu jardí nevat


Narcisso en el meu jardí nevat


    


dimarts, 5 de març de 2013

El pati: DIA/DAY 5&6

Aquestos dos dies els he dedicat a la DECORACIÓ, aquesta petita esquina de la meva casa no te molta vida i està un poquet abandonada, per aquesta raó he tingut que pensar en decorarla d'una forma que sigui més acollidora i simpàtic.
The patio is a little corner in my cozy home that doesn´t get used enough and she feels a bit abandoned, for two days I have been decorating the PATIO to try to make it more cozy and friendly.

                                     DIA5: Crear una pisarra   DAY5: Create a Blackboard
                                

1. Comprar pintura de pissarra.
1. Buy blackboard paint.
2. Preguntar a xiquets que t'ajuden a crear un marc.
2. Get children to create a frame. 


3. Replenar el marc i el quadre de pintura de pissarra.
3. Paint the frame and the blackboard.4. A pintar amb tiza
4. Enjoy drawing with chalk.                                   DIA6: Crear un tema               DAY6: Create a theme


1. Pensar que serà, en el meu cas es la Lluna per la nit
1. Think your theme, mine will be the full moon at night


2. Comprar pintura per a madera, metal i terracota.
2. Buy metal, wood and terracotta paint.


3. Pintar diversos objectes que utilitzaràs en el teu rinconet a decorar, en el meu cas llandes convertides en maceters, pots, llanterna...
3. Paint different objects that you think it can go well in your little neglected corner, in my case will be tin converted in pots, terracotta pots, candle lantern and other bits and pieces.divendres, 1 de març de 2013

MARÇ/MARCH


PLANNING PER A MARÇ
PLANING FOR MARCH


 • Acomençar a sembrar a l'aire lliure sota campanes: ràbans, lletuga, cebollins, safanòries, guisants i altres hortalitzes i flors
 • Begin to sow outdoors using cloches for lettuce, spring onions, radish, carrots, peas and other vegetables and flowers
 • Sembra tomates en propagadors amb el pensament de plantar-los en un hivernacle sense calefacció.
 • Sow tomatoes in propagators, later on they will be in an unheated greenhouse
 • Sembra plantes mij-resistens com lobelia, alisó, nemèsia i altres en propagadors, mantenir-les calentetes en una hinvernacle o en la cornisa de la finestra.
 • Sow semi-hardy plants like lobelia, nemesis, alyssum and other in propagators, keep them warm in greenhouse or in a windowsill.
 • Sembra a l`àire lliure plantes anuals resistents, preferiblement després d'haver calentat el sol de terra una o dos setmanes amb campanes.
 • Sow outdorrs hardy annuals, first warm up the soil for a week or two with cloches
 • Posar algún producte repelent de bavoses alrededors dee brots joves de lupinus, delphinium, phlox i altres plants herbàces perennes
 • Put some repelant  slug liquid around young shoots  of lupinus, delphinium, phlox and othe perennial plants.
 • Dona de menjar, preferiblement líquid, a bulbs primaverals quan estiguin  acavant de floreixtre
 • Feed spring bulbs when they finish flowering
 • Poda rosals, especialment aquestos que tenen un tipus de flors ben gran
 • Prune roses
 • Posa humus en els bordes del jardí, aprofitant que la terra encara està húmeda
 • Spread hummus in the graden borders while the soil is moist
 • Dona fertilitzant i humus als arbustos amb fruta
 • Put hummus and fertilizer around bushes with soft fruit
 • Talla el cèsped
 • Mow the lawn.