dimecres, 13 de març de 2013

Flors de Març / March Flowers
Dibuix per Mara
Nom: Junquillo, Narcissus 

Name: Daffofil, Narcissus
Origen:Europa del sur  i Algeria
Origen: South Europe and Algeria
Llum: mig solejat
Site: Sun or part shade
Perenne
Perennial
Terra: amb bon dreinatge
Soil: Well-drained but moisture-retentive
Cultivació: plantar en Agost, Septembre,Octobre i Novembre
Cultivation: Plant in autumn, the earlier the better.
Altura:35 cm
Height: 35cm
Floreix: Febrer i Març
Flowers: Febrer i Març


Dibuix per Mara

Origen: Europa , Mediterrani i Àsia-central
Origen: Europa , Mediterrani and Àsia-central
Llum: Solejat
Site: All need sun if flowers are to open properly.
Perenne
Perennial
Terra: moderadament fèrtil amb dreinatge
Soil: Well-drained, moderately fertile.
Cultivació: plantar en estui a partir d'Agost
Cultivation: Plant corms of autumn-blooming sorts in summer, those of winter and spring sorts in early autumn
Altura: 8 cm
Height: 8cm
Floreix: Febrer i Març
Flowers: Febrer i Març
Nota: atrau pol.linitzadors
Note: atracts pollinator

Dibuix per Mara

Nom: Galanthus Flore Pleno, la Nevadilla
Name: Galanthus Flore Pleno, Double snowdrops
Origen: Europa i Àsia de l'este
Origen: Europa and Àsia-east
Llum: Solejat o parcialment en sombra
Site: Sunny location is best, though a little shade is tolerated.
Perenne
Perennial
Terra: que pugui retenir l'huimitat amb bon dreinatge
Soil: Well-drained, preferably not too rich.
Cultivació:plantar en Agost, September, Octubre i Novembre. Poda els capulls mors a principis d'hinvern. Alimenta mb matèria orgància en primavera.
Cultivation: Plant corms from autumn to spring. Cut down dead stems in early winter. Mulch with organic matter in spring.
Altura: 15 cm
Height: 15cm
Floreix: Febrer i Març
Flowers: Febrer i Març

                             

Nom: Bellis perennis, Margarida de los prados
Name: Bellis perennis, Daisy 
Origen: Europa, Mort d'âfrica, Nort amèrica i Asia
Origen: Europe, North Africa, North America and Asia
Llum: Soletjat però pot tolerar la sombra
Site: Full sun but do tolerably well in shade
Perenne
Perennial 
Terra: Cualsevol, les plantes més grans prefereixen una terra dura.
Soil: Almost any; bigger plants prefer heavy soil
Cultivació: Plantar en Octubre i desferse de la planta desprñes de floreixtre.
Cultivation: Plant in October and discard after they flower the following spring
Altura: 7.5 a 10 cm
Height: 7.5 a 10 cm
Floreix: Febrer a Juni
Flowers: February to June

Nom: Primulaceae, Prímula
Name: Primulaceae, Primula
Origen: Europa, Àsia, Àfrica, nord i sud Amèrica
Origen: Europe, Asia, Africa and north&south America.
Llum: Solejat i `parcialment sombrejat
Site: Primrose and cowslip types will grow in full sum or part shade. 
Anual, perenne i bianual
Annual, perennial and biennials.
Terra: lliure de dreinatge amb molta matèria orgànica
Soil: free draining with plenty of organic matter.
Cultivació: Son molt fàcil pero necesiten dividirse cada uns quants anys immediatament després de floreixtre.
Cultivation: Are easy going but need dividing every few years immediately after floweing
Altura: 15 cm
Height: 15cm
Floreix: Febrer a Juni
Flowers: February to June

Aprofitant que està nevant i no puc fer molt en el jardí, he decidit admirar les flors que estan brotant de la neu, aquí vos deixe unes fotos per a que vegeu lo bonico que està el jardí.

This beautiful snowy day doesn´t let me do my gradening tasks instead I´m admiring all the flowers coming out of the snow, here I share some photos with you to show my pretty garden.

Petunies, crocus i margarides en el meu jardí nevat


Narcisso en el meu jardí nevat


    


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada